|

Välkommen till Uppik

small logo


Vänskapsföreningen UPPIK grundades den 10 november 1998. Uppik – vänskapsförening Finland-Grönland rf vill med sin verksamhet göra världens största ö och dess människor mer bekanta för finländare. Uppik verkar i nära samarbete med Pohjola-Norden. Uppik är grönländska och betyder fjälluggla (Nyctea scandiaca), som är Grönlands nationalfågel. Fjällugglan pryder även Uppiks logotyp.

Uppik informerar om Grönland, producerar grönländska kulturevenemang i Finland och ger ut medlemstidningen Nyhetsblad. Uppik har även publicerat diktboken Ihmisten maa - Menneskenes land - Inuit Nunaat av Timo Malmi och säljer även boken Eskimot.

Bilden till höger är tagen under det grundande mötet.. Medlemmar i föreningens första styrelse var Sinikka Kinnunen-Bruun, regeringssekreterare Fredrik Forsberg, informatör Heikki Pakarinen, och pol. kand. Agnete Sippel.
© 2014 Uppik